SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


C-ring 47 GDS

Quy cách: 18,000 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Dây thép mạ kẽm
1.6mm

Quy cách: 18,000 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Dây thép mạ kẽm
1.6mm