SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Clip CP 72

Quy cách: 2,880 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội

Quy cách: 2,880 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội