SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Clip 2CP 72

Quy cách: 5,760 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội

Quy cách: 5,760 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội