SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Clip CP 72C

Quy cách: 7,200 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội

Quy cách: 7,200 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội