SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Clip CP 75

Quy cách: 2,160 chiếc/hộp Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội

Quy cách: 2,160 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội