SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Clip CP 74

Quy cách: 3,150 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội

Quy cách: 3,150 chiếc/hộp
Nguyên liệu: Thép lá mạ kẽm thép lá cán nguội