SẢN PHẨM CỦA MEIHOTECH


Thiết bị bắn ghim dạng cầm tay hoạt động bằng khí nén -MHR60-22

Mã: MHR60-22
Khí nén yêu cầu: 0.6 Mpa

Thiết bị bắn ghim dạng cầm tay hoạt động bằng khí nén
Sử dụng với: Ghim Hog-ring Meihotech: HR-22GF